Kontaktné informácie

DMRS, s.r.o.,
Komenského 2816
069 01 Snina
Slovensko
IČO: 44251637
IČ DPH: SK2022635615

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Snina

Mobil: +421 905 215 096